Executor Judecătoresc Rusu Mircea Valentin – Executor Sector 3, Bucureşti

Birou Executor Judecătoresc Rusu Mircea-Valentin – Sector 3.

Executor Judecătoresc Sector 3 – Executor Bucureşti.

Membru Onorific
Membru Permanent
Membru Gold
Credite 108

Descriere Birou Executor Judecătoresc Rusu Mircea Valentin

Competenţa teritorială:

Biroul nostru este competent să desfăşoare activităţi de executare silită în localităţile aflate în circumscripția Curții de Apel București, respectiv Municipiul București și judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Călărași și Ialomița.

Competenţa materială:

* Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii, recuperarea sumelor de bani datorate de către A.N.R.P. în baza Legilor 9/1998, 10/2001, 290/2003,247/2005.
* Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
* Comunicarea actelor de procedură
* Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
* Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească
* Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă
* Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă
* Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz

* Executări directe:
Evacuări
Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
Vizitarea minorului
Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri, etc.

* Executări indirecte:
Urmărirea mobiliară a creanţelor
Urmărirea imobiliară a creanţelor

* Popriri
* Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin
* Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)
* Procese-verbale de ofertă reală
* Confiscări
* Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale
* Orice alte acte sau operaţiuni date de lege, în competenţa biroului executorilor judecătoreşti


Contact Executor Judecătoresc Rusu Mircea Valentin

Adresa: str. Jean Steriadi nr. 29, bl. V1, sc. A, et. 2, ap. 15, interfon 15.

Localitate: Sector 3, Bucureşti.

Program de lucru: Luni-Vineri: 08:30 – 16:30

Mobil: 0722 587 052

Fix/Fax: 0314 352 573

E-mail: mirceavalentinrusu@hotmail.com

Web: www.bejrusu.ro


Localizare pe hartă » Birou Executor Judecătoresc Rusu Mircea Valentin – Sector 3, Bucureşti


Relaţii Executor Judecătoresc Rusu Mircea Valentin

0722 587 052

0314 352 573

0314 352 573

mirceavalentinrusu@hotmail.com

www.bejrusu.ro

Mircea Valentin Rusu – Executor Judecătoresc


Limbi străine vorbite

– Vorbeşte limba Franceză / Peut parler Français.

– Vorbeşte limba Germană / Können sprechen Deutsch.


Executor Judecătoresc Rusu Mircea Valentin – Executor Sector 3, Bucureşti

Executor Judecătoresc Rusu Mircea Valentin - Executor Sector 3, Bucureşti


Publicaţii de vânzare (Licitaţii)

Caută în Registrul de executări silite


Executor Judecătoresc Rusu Mircea Valentin – Executor Sector 3, Bucureşti publicat: 2024-01-12T12:01:54+02:00, actualizat: 2024-02-10T10:09:48+02:00 by Pagina Executorilor - pagina-executorilor.eu